ข่าวสาร


ติดต่อ เพื่อขอรับ  Username  และ  Password เข้าใช้งานในระบบวางบิล และ พิพม์ใบโอนเงิน ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่  Email : tong@visavapat.com

 ติดต่อ เพื่อขอรับ  Username  และ  Password เข้าใช้งานในระบบวางบิล และ พิพม์ใบโอนเงิน ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่  Email : tong@visavapat.com หรือโทรสอบถามรายละเอียดการใช้งานได้ที่  

-          คุณวรกมล  (คุณต้อง) หมายเลข  02- 1195599  ต่อ  303   Email : tong@visavapat.com หรือ

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการซื้อสินค้า และ บริการกับทางผู้ขายและผู้รับจ้าง ซึ่งทางบริษัทฯได้ทำการจ่ายชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือให้รับเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยนั้น เพื่อให้การตรวจสอบการจ่ายชำระเงินผ่านการโอนเงินหรือการรับเช็คผ่านทางธนาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทางบริษัทฯจึงทำการเพิ่มช่องทางการตรวจสอบการจ่ายชำระ โดยการเข้าใช้งานผ่านทางเว๊ปไซค์ http://supplier.vpservice-online.com ในส่วนงานระบบ VISAVAPAT ACCOUNTING ซึ่งระบบดังกล่าวทางผู้ขายและผู้รับจ้างสามารถพิมพ์เอกสารใบรับชำระเงิน,ใบภาษีเงินได้หัก ณ. ที่จ่าย และ ใบหักประกันผลงาน ได้เอง   โดยติดต่อ เพื่อขอรับ  Username  และ  Password เข้าใช้งานในระบบดังกล่าว ดังนี้

โทรสอบถามรายละเอียดการใช้งานได้ที่  

-          คุณวรกมล  (คุณต้อง) หมายเลข  02- 1195599  ต่อ  303   Email : tong@visavapat.com หรือ

ต่อ 308 คุณณัชนันท์ (คุณหนิง) Email :Fin_dep@visavapat.com  และรบกวนCC. Email:Nourwrat@visavapat.com           

โดยระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป                                                                 

การรับวางบิล

 ติดต่อสอบถามเรื่องการวางบิล ติดต่อ

คุณอภิญญา ไชยยืน    โทร   02-1195599 ต่อ 304

คุณจีระนุช แจ่มเจริญ   โทร 02-1195599 ต่อ 309

คุณจำลองลักษณ์ วัชรเดชประพันธ์  โทร 02-1195599 ต่อ 312  

 

แจ้งเตือนวันหยุด


20 Jul 2567

วันอาสาฬหบูชา

12 Aug 2567

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

23 Oct 2567

วันปิยมหาราช

05 Dec 2567

วันพ่อแห่งชาติ

10 Dec 2567

วันรัฐธรรมนูญ

30 Dec 2567

วันสิ้นปี

31 Dec 2567

วันสิ้นปี