การรับวางบิล


รับวางบิล ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 ของทุกเดือน ยกเว้น วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์   สามารถวางบิล ในเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. Back