ข่าวสาร


เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบการจ่ายชำระเงินผ่านการโอนหรือเช็ค

            ตามที่บริษัทฯ ได้มีการซื้อสินค้า และ บริการกับทางผู้ขายและผู้รับจ้าง ซึ่งทางบริษัทฯได้ทำการจ่ายชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือให้รับเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยนั้น เพื่อให้การตรวจสอบการจ่ายชำระเงินผ่านการโอนเงินหรือการรับเช็คผ่านทางธนาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทางบริษัทฯจึงทำการเพิ่มช่องทางการตรวจสอบการจ่ายชำระ โดยการเข้าใช้งานผ่านทางเว๊ปไซค์ http://supplier.vpservice-online.com ในส่วนงานระบบ VISAVAPAT ACCOUNTING ซึ่งระบบดังกล่าวทางผู้ขายและผู้รับจ้างสามารถพิมพ์เอกสารใบรับชำระเงิน,ใบภาษีเงินได้หัก ณ. ที่จ่าย และ ใบหักประกันผลงาน ได้เอง   โดยติดต่อ เพื่อขอรับ  Username  และ  Password เข้าใช้งานในระบบดังกล่าว ดังนี้

โทรสอบถามรายละเอียดการใช้งานได้ที่  

-          คุณวรกมล  (คุณต้อง) หมายเลข  02- 1195599  ต่อ  303   Email : tong@visavapat.com หรือ

ต่อ 308 คุณณัชนันท์ (คุณหนิง) Email :Fin_dep@visavapat.com  และรบกวนCC. Email:Nourwrat@visavapat.com           

โดยระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป                                                                 

การรับวางบิล

   แจ้งเปลี่ยนการวางบิลจากเดิมมาวางบิลที่ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด เปลี่่ยนเป็นวางบิลผ่าน wetsite แทน โดยจะเริ่ม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

คู่มือวางบิล
แจ้งรอบการจ่ายชำระเงิน เดือนเมษายน ของทุกปี

    เนื่องจาก เดือนเมษายน ของทุกปี บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด  ไม่มีการจ่ายชำระเงินในรอบกลางเดือน โดยจะทำการจ่ายชำระเงินในรอบสิ้นเดือนเท่านั้น

คู่มือวางบิล

แจ้งเตือนวันหยุด


24 Jul 2564

วันอาสาฬหบูชา

28 Jul 2564

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินฯ

12 Aug 2564

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

13 Oct 2564

วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

23 Oct 2564

วันปิยมหาราช

10 Dec 2564

วันรัฐธรรมนูญ

30 Dec 2564

วันสิ้นปี

31 Dec 2564

วันสิ้นปี